Finansparken

Sparebank 1 SR-Banks nye hovedkontor Finansparken i Stavanger er et av Europas største næringsbygg i tre, og det første bygget på Vestlandet som har fått karakteren BREEAM-NOR Outstanding. Finansparken har i dag 650 arbeidsplasser. 

Utstrakt bruk av tre 

Moelven Limtre har levert og montert bærekonstruksjonene i limtre og bøk. Det omfatter 1100 kubikkmeter limtre i gran og 600 kubikkmeter med bjelker i bøk som utgjør søyler og dragere. 1900 kubikkmeter KL-tre er brukt i dekket i trekonstruksjonen. Moelven Limtre har også levert trapper i tre til bygget.

BREEAM-NOR Outstanding

Med en BREEAM-NOR-sertifisering får bygget karakter for sin miljøprestasjon basert på områder som energibruk, inneklima, nærhet til offentlig kommunikasjon, materialvalg og avfallshåndtering. I utgangspunktet var planen at dette prosjektet skulle oppnå karakteren Excellent, men miljøambisjonene ble etterhvert oppjustert til høyeste karakter Outstanding. Det kom som et resultat av økt fokus på bærekraft og at man så viktigheten av at SpareBank 1 SR-Bank gikk foran med gode fremtidsrettede valg også når det gjelder eget hovedkontor. For å nå et slikt mål trenger man både miljøbevisste entreprenører og dyktige rådgivere i tillegg til en byggherre og oppdragsgiver med klare mål om å bygge bærekraftig for fremtiden.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

Utstrakt bruk av tre:Valg av tre i bærende konstruksjoner og synlige «pustende» flater. Her er det brukt tre både i bæresystem i søyler, bjelker og dekker. Med et totalareal på 22.600 kvm fordelt på syv etasjer er dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner.  Når et tre hugges og brukes som byggemateriale slår dette godt ut på klimagassregnskapet. Produksjonen av treprodukter krever også lite fossil energi, og bidrar derfor til mindre klimagassutslipp enn ikke-fornybare materialer.

Hybrid ventilasjonsløsning:  Bygget bruker by-pass av varmeveksler om sommeren med hybridvifter som drar avtrekket ut over atriumstaket. Dette senker kjølebehovet.

Fokus på energivennlig kjøling og oppvarming:  Valg av kuldemedium i kombinasjon med 32 energibrønner og bruk av overskuddsvarme fra datahallen gir en energivennlig løsning. 

Sykkelparkering: Det er laget en stor innendørs sykkelparkering med tilhørende eget sykkelverksted. 

Grønne tak: Store takflater beplantet med sedumdekke

Godt inneklima: Utstrakt bruk av tre påvirker også innetemperaturen, luftfuktigheten og akustikken i rommene. 

Valg av norske produkter, samt gjenbruk: I Finansparken er det gjennomgående valgt norske produkter av høy kvalitet. Dermed kan møbler vedlikeholdes, repareres og fornyes i flere tiår fremover.I tillegg til spesialdesignede nye møbler er også flere møbler blitt trukket om for gjenbruk. Det er valgt både nye møbler og tekstiler fra lokal leverandør. 

Fordeler BREEAM-NOR har gitt dette prosjektet

En bevissthet rundt miljø og bærekraft gjennom hele prosjektet har vært nødvendig for å oppnå dette sertifikatet. Det har medført at alle områder er diskutert i prosjektgruppene. For medarbeiderne er det lagt vekt på tilrettelegging for syklende, gående og kollektivt reisende med gode garderobeforhold, sykkelparkering, treningsrom, tilbud om renseritjenester og håndklær til fri bruk. Fasiliteter og tilbud som er tidsbesparende eller forenkler logistikken i hverdagen når man ikke kjører bil. Valg av materialer i bygget og bevissthet rundt overflatebehandling slik at treverket har beholdt pusteegenskaper gir et mer behagelig innemiljø.

I sum har avgjørelsen om å ville sertifisere bygget medført en økt bevissthet rundt miljøpåvirkning og slik bidratt til at flere gode valg er tatt gjennom hele byggeprosessen.

Annen relevant prosjektinformasjon 

– Energimerke lysegrønn A, netto energibehov (normerte internlaster): 87,8kWt/m2. 

– Levert energi lokalt klima (fra energimerke) 70,0kWt/m2. 

– Varme/kjølesystem med energibrønner og CO2 varmepumpe.

– Beregnet elektrisitetsforbruk (kWh/m2): 70 kWt/år levert energi fra energimerke dvs normerte internlaster 

– Bygget har datasenter med kjøling slik at faktisk levert energi til bygget er cirka 91kWt/m2/år. Fratrukket elektrisitet til datarom og energibruk kjøling i dette rommet stemmer levert energi ganske bra. Beregnet og reelt CO2-utslipp: Beregnet klimagassutslipp fra bygningen (material) er 3,2 kg CO2-ekv/m2/år- Beregnet vannforbruk (m3/person/år): Benyttet normtall, faktisk forbruk målt til 5,6 m3/person/år, men deler av året (2021) med mye hjemmekontor, så sannsynligvis høyere i et normalår.

BREEAM-NOR revisjon

Transport: Sentral beliggenhet med god dekning av offentlig transport, viktig emne for byggherren som har lagt til rette for svært gode forhold for sykling med trygg tilkomst, god innendørs parkering med garderober. Prosjektbiler og få parkeringsplasser reservert ansatte. 

Ledelse: Viktig for byggherren, gode forhold til naboer, god planlegging og kontroll i byggefasen. ITB arbeide for å unngå oppstartsproblemer. 

Forurensning: Bruk av naturlige kuldemedier både til varmesystem og kjøledrift og kjøl/fryserom (CO2), Lav flomrisiko, dempet utebelysning og lite støy fra teknisk utstyr i bygget.

Ellers har det vært fokusert på HEA Helse og innemiljøemner med lave emisjoner fra materialer, god ventilasjon og styring, samt fleksible og behovstyrte systemer for belysning, varme og ventilasjon. Energieffektive løsninger er valgt med lavtemperert gulvvarme i datagulv i kontorlokaler, med utstrakt bruk av sensorikk (tilstedeværelse, CO2, temp) i kontorområder og møterom.

 

Om prosjektet