EKKO Lillestrøm

EKKO Lillestrøm er et kombinert kultur- og kontorbygg.

Byggets tre nedre etasjer inneholder kulturarenaer som bibliotek og kulturskole. De øvrige 8 etasjene består av kontorer.  Bygget er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Navnet EKKO står for Entreprenørskap, Kunnskap, Kultur og Oppdagelse. 

Energiklasse Grønn A og BREEAM-NOR Excellent 

Byggeprosjektet har hatt høye ambisjoner både med tanke på klima og miljø, økonomi og sosial bærekraft. Dette har resultert i sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent.

Har innfridd kravet til grønt byggelån 

Bærekraftperspektivet gir fordeler, også med tanke på finansiering: Som ett av få prosjekter hittil har EKKO innfridd kravene til DnBs grønne byggelån.

Bærekraftige løsninger i prosjektet 

– Lillestrøm Delta AS har i prosjekteringen hatt arbeidstaker i fokus for å designe fremtidens kontorlokaler. Det er lagt vekt på gode interiørløsninger, mye lys og utsikt for å skape attraktive arbeidsplasser.  

– Det har vært viktig å velge materialer som står seg godt over tid. Løsninger og materialvalg er vurdert ut fra energi- og klimautslipp både i byggeperioden og i driftsfasen.   

– Bygget er tilknyttet rørnett for både fjernvarme og fjernkjøling. Det har også fokus på driftsoppfølging av energi- og vannforbruk, i tillegg til varme- og lysstyring.  

Fjernvarmen virker mot ventilasjonsanlegget og gir varme via luft. Systemet gir også varmt tappevann og virker mot radiatorer og varme i gulv, både ute og inne, 

– Takflaten på det ene bygget (Tårnbygget) har solcellepanel, og solcellepanelet bidrar til å drifte ventilasjonsanleggene. Solcellepanelet er leid og på denne måten får byggeier tilgang til solstrøm uten å måtte bære investeringen og driften av anlegget selv. Solstrøm er et viktig bidrag til å gjøre bygget mer energivennlig og minimere energikostnadene for leietakerne i bygget.  

– På takarealene er det blant annet anlagt sedumtak som holder på regnvann og skaper biologisk mangfold. Det er flere sosiale grønne møteplasser i prosjektet, som takterrassen i 5. etasje, bibliotekshagen og utomhusarealene integrert i Kulturparken. Til sammen har disse områdene 120 ulike biologiske vekster.  

– EKKO ligger i umiddelbar nærhet til Lillestrøm stasjon, og det er også busstopp like ved.   

– Fasilitetene for at folk skal benytte sykkel til/fra jobb ligger også til rette. Det er både sykkelvask, “sykkelverksted” og garderobe/dusjfasiliteter i byggets parkeringshus.   

– Hele kvartalet er forvandlet fra en stor grusplass med parkering for 140 biler og et gammelt slitent trykkeri, til en kulturpark med næringsarealer, bibliotek og et kulturbygg. Biblioteket og kulturbygget gir en sosial arena hvor mennesker kan møtes i hyggelige omgivelser. 

– EKKO ønsker også å synliggjøre for publikummet sitt hvordan bygget fungerer. Dette gjøres ved hjelp av grafikk og illustrasjoner sentralt i bygget. På denne måten får barn og unge lære at vi som samfunn kan skape bygg som både er gode å bruke og som tar vare på framtida 

– Lillestrøm Delta har fokus på driftsoppfølgingen av EKKO. Via dagens teknologi overvåkes bygget nøye og Lillestrøm Delta er meget tilfreds med at bygget bruker mindre energi enn det er prosjektert for.  

Kilder:

  • Lillestrøm Delta 
  • Bygg.no 
  • Soleie.no 
  • Akershus Energi 

Foto:

  • Anne M. Rodem 

 

Om prosjektet