CC Drammen

Gamle CC Drammen åpnet allerede i 1967, og regnes som et av de første kjøpesentrene i Norge. De siste årene har deler av senteret blitt revet, resterende bygg restaurert og et nybygg på 8000 kvadratmeter sertifisert BREEAM-NOR Very Good har kommet til. 
Inkludert kontor og logistikkarealer er senteret i dag på totalt 20.000 kvadratmeter. CC Drammen eies av NIAM og forvaltes av Citycon. Riving, renovering og nybygg er en samspillsentreprise mellom byggherre Citycon og WK Entreprenør. I tillegg til arbeidet med bygningene har det også vært fokus på uteområdene, samt at det er lagt et nytt parkeringsdekke i andre etasje og bygd en større parkeringsplass på bakkeplan. 
Noen av aktørene som har vært involvert i prosjektet:

 • Byggherre: Citycon.
 • Totalentreprenør: WK Entreprenør
 • Protan Entreprenør (taktekking og parkeringsdekke)
 • Arkitekt: AMB Arkitekter.
 • Landskapsarkitekt: Pir II.

BREEAM-NOR Very Good

Dette er det første kjøpesenteret som er BREEAM-NOR sertifisert i Drammen.
Den nye delen av senteret er bygd langs Strandgata og inneholder blant annet 19 butikkarealer. Nybygget er BREEAM-NOR sertifisert med karakter Very Good. Det å bygge slik at man innfrir kravene som stilles til denne karakteren legger føringer både med tanke på miljøriktig materialvalg, isolasjon, innemiljø og uteområder.
Bærekraftige løsninger i prosjektet

 • Flimmerfri belysning.
 • Ventilasjonsstrategi som skal sikre ren luft fra ventilasjonsanleggene.
 • Rutiner for oppfølging av rent tørt bygg gjennom byggefase gir bedre inneklima i bygget
 • Bruk av materialer som ikke avgir helseskadelige stoffer til inneluften. 
 • Bruk av kontrollplan og sjekklister for fuktsikring under prosjektering og utførelse. Fuktmålinger før lukking av konstruksjoner.
 • Energieffektive heiser.
 • Nærhet til kollektivholdeplasser og lokale servicefunksjoner.
 • Mange og gode sykkelparkeringsplasser.
 • Parkeringsplasser med lading for el-bil
 • Bruk av bærekraftssertifisert trevirke i byggefase og ferdig bygg.
 • Bruk av materialer uten helse- og miljøfarlige stoffer (stoffer på prioritets- og kandidatlisten).
 • Fokus på robuste løsninger for å redusere behov for vedlikehold og utskifting.
 • Arbeid med minimering av og høy sorteringsgrad på byggavfallet.
 • Gode løsninger for avfallshåndtering i bygget
 • Vern av økologiske verdier på tomten
 • Etablering av planter som øker biomangfoldet i området.

Kilder:
Protan Entreprenør
Byggeindustrien (bygg.no)
CC Drammen
Certego

 

Om prosjektet