Alf Bjerckes vei 22

Det nye logistikkbygget til proffleverandøren av bygge- og installasjonsvarer, Ahlsell og Motek, er miljøsertifisert BREEAM-NOR Excellent. Bygget inneholder blant annet bikuber, solceller og store grønne flater på taket. Alf Bjerckes vei 22, som ligger mellom Alna jernbanestopp og Vollebekk T-banestasjon i Oslo, er en deleiendom innenfor et større område eid av eiendomsutvikler Aspelin Ramm. Selskapets mål om å bidra til å en bærekraftig byutvikling kommer tydelig frem i dette prosjektet. 

En ny type industribygg

Prosjektet har som mål å skape en ny type industribygg med store ambisjoner for miljømessige, sosiale og funksjonelle aspekter. Ahlsell og Motek får her både proffsenter og hovedkontor, og Motek får i tillegg et hypermoderne lager med blant annet AutoStore-lagring og automatisert logistikk, samt et nytt hovedverksted. I tillegg legger Aspelin Ramm til rette for lading av både tung og lett transport. Totalt utgjør dette byggeprosjektet 29 000 kvadratmeter.

Grønn logistikk og BREEAM-NOR Excellent

Prosjektet er forankret i en grønn profil og skal tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent i tillegg til Energiklasse A. Det er en totalentreprise med Nordic Arkitekter som utførende arkitekt, Studio Oslo er landskapsarkitekt og med A Bygg Entreprenør AS som utførende entreprenør. Entreprisen består av to faser; en rivingsfase med fokus på gjenbruk av bygningsmaterialer, og en omfattende nybyggfase. Når de eksisterende byggene rives tas betongelementene vare på. Mye knuses og blir til bærelag for kjøresoner, mens andre bærende elementer bearbeides til nye bruksformål i utomhusanlegget. 

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Miljøprofilen omfatter gjenbruk av materialer og gjenbruk-/ fordrøyning av regnvann 
  • Produksjon av solcelle-energi 
  • God tilgang på el-billadere, både for tung og lett transport, samt sykkelparkering
  • Umiddelbar nærhet til både T-bane, buss og tog
  • På taket legges det til rette for bruk av treningsapparater og gangveier til variert fysisk utfoldelse for ansatte
  • Overvannshåndtering og biomangfold ved hjelp av blomsterenger, sedum og bikuber på taket
  • Når prosjektet står ferdig blir det Norges største samlede areal med blomstereng på ett tak

Et fremtidsrettet prosjekt 

Dette prosjektet er ambisiøst og fremtidsrettet med tanke på bærekraft og det miljømessige aspektet, i tillegg til at det har et sterkt fokus på gode driftsløsninger. 

Kilder:

Insenti.no
Aspelin Ramm
Studio Oslo Landskapsarkitekter
Byggfakta Nyheter

Om prosjektet