Abels Hus

Abels Hus er et kontorbygg i Trondheim med fleksible løsninger som tåler ombygging over tid ved bruk av prefabrikasjon og et modulbasert byggesystem. Bygget har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Abels Hus er det fjerde byggetrinnet på den 20 mål store tomta som har fått navnet Teknobyen. Dette er KLP Eiendoms hovedsatsingsområde i Trondheim. 
 

Passivhus og energimerket i klasse A

Bygget kategoriseres som et passivhus og er energimerket klasse A. Dette innebærer at hele utformingen av bygget må være utført på en måte som gjør at det bruker minst mulig energi og at varmetapet minimeres. Abels Hus varmes opp ved bruk av fjernvarme og varmepumper, og kontorarealene har også varmestrips i taket. Det er utvendig, automatisk solskjerming og manuell innvendig blending. Belysningen er 100 prosent LED-basert med bevegelsesfølere. Bygget har desentralisert ventilasjon med totalt 18 ventilasjonsaggregater.

Miljøprofil i alle ledd

KLP og NCC inngikk i 2015 en samspillskontrakt for byggingen av Abels Hus. Det ble en innovativ samspillsperiode som ledet til Midt-Norges første BREEAM-NOR sertifiserte kontorbygg.
På taket har bygget bikuber og utstrakt bruk av sedum, og kantinen har egen urtehage. Sedum på taket bidrar til fordrøyning av regnvann og redusert avrenning fra takflatene. Miljøaspektet sto også i fokus i byggeperioden som førte til at prosjektet oppnådde en kildesorteringsgrad på over 95 prosent.
Abels Hus ligger sentralt mellom NTNU, SINTEF og St. Olavs Hospital, med nærhet til bysentrum og offentlige kommunikasjonsmidler, tog og flybuss. Teknobyen er også godt tilrettelagt for syklende og gående med blant annet følgende tilbud:

  • Garderober med håndklelevering, til fri bruk for leietakerne
  • Innendørs sykkelparkering med vaske- og vedlikeholdsstasjoner
  • Opplegg for lading av el-sykler
  • Sykkeldager med tilbud om reparasjon før ny sykkelsesong (vår og høst)
  • Mulighet for utlån av el-sykler

Et bygg med stor fleksibilitet

Et modulbasert byggesystem gjør Abels Hus til et fleksibelt kontorbygg. Hver modul i de 15 300 kvadratmeter store kontorlokalene kan programmeres individuelt med tanke på varme, ventilasjon og lys, de kan også kobles sammen i større enheter. Dette gir fleksibilitet med tanke på fordeling av cellekontor, teamkontor, møterom, åpne kontorlandskap og sosiale soner. Kontorarealene kan skreddersys den enkelte leietakers behov og med enkle grep re-designes dersom det er behov for endring. Dette modulsystemet er gjennomgående i hele bygget for alle kontorarealer og teknisk anlegg.

Andre bærekraftige løsninger

  • I ettertid er det blitt montert solcelleanlegg på taket av bygget. Dette anlegget skal kunne produsere rundt 40 000 kWh per år. I 2022 var produksjonen på 25 870 kWh ifølge solarloggen. Gjennomsnittlig forbruk de siste fire årene: 96,16 kWh/m² oppvarmet BRA.
  • Bæresystemet ble oppført med lavkarbonbetong klasse A
  • Materialene benyttet i bygget er vurdert ut ifra miljøpåvirkning (substitusjonsplikten)
  • For å redusere materialbruk, byggetid og provisoriske løsninger ble det benyttet fasadeelementer. Disse fasadeelementene reduserer også faren for fukt og råte.
  • Heisene i bygget har energieffektive løsninger med regenerering av energi

Kilder:
Ncc
Teknobyen.no
bygg.no

 

Om prosjektet