Energieffektivisering er et uttalt mål fra Stortinget og Regjeringen. Norge trenger sterke incentiver for å nå energieffektiviseringsmålet, som bør være et viktigere mål enn lave strømpriser i dagens klimasituasjon.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse mener at det foreliggende forslaget til utjevning av nettleie tvert imot reduserer incentiver for energieffektivisering og lokal energiproduksjon. Vi mener at NVE må vurdere konsekvensene av å endre nettleie-systemet i forhold til Norges energieffektiviseringsmål og legge en helhetlig vurdering der dette kommer fram for politisk behandling før nettleiesystemet endres.