Representantforslag 1 03 S om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Miljømål for Regjeringskvartalet må ses i en større sammenheng. Det er uheldig å legge føringer for bruk av ett materiale. Arbeid med miljø og
bærekraft er langt mer en politiske forslag om enkeltkomponenter.