Plusskunde- og elsertifikatordningen

Innspill til forslag til endring i kontrollforskriften og  avregningsforskriften vedrørende plusskundeordningen fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom august 2015.

Plusskundeordningen og elsertifikatordningen må kunne kombineres. Dette vil legge til rette for og utløse flere miljøvennlige næringsbygg i Norge.