Nye energiregler i teknisk forskrift

Les innspill til forslag til nye energiregler i teknisk forskrift fra Grønn Byggallianse mai 2015.

Vi er positive til strenge energikrav fordi vi mener at energibruk i bygg er en viktig faktor på vei mot null-utslipps-samfunnet, men tror dessverre ikke de foreslåtte endringer vil bidra vesentlig til at Norge når sine klimamål.