Nye energiregler i TEK-15

Les våre innspill til nye energiregler i revidert TEK for 2015 (sommer/høst 2013).

Grønn Byggallianse har vært en aktiv høringsinstans i arbeidet med utforming av energiregler i TEK 15, der nasjonal målsetning er krav om passivhusnivå for alle nye bygg.

Det er fortsatt noe uklart om samme regler vil gjelde for rehabiliteringer. Vi har under prosessen spilt inn det vi mente var viktige fokusområder i arbeidet.