Ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter

Les innspill til ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom september 2016.