NS3031

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse leverte høringsinnspill til NS3031 desember 2015.