Klimamøte i regi av statsråd Nikolai Astrup

Her gir vi innspill til hva vi kan gjøre for å få ned klimagassutslippene i byggenæringen og hvordan klimakravene i regelverket kan forbedres. I tillegg gir vi innspill til hvordan vi kan øke gjenbruk av materialer.