Vi stiller oss 100% bak problemforståelsen i høringsnotatet når det gjelder vanlige barrierer for å bevare framfor å rive og mener det er viktig å se nærmere på de skattemessige sidene ved å velge rehabilitering og gjenbruk framfor riving.

Vi har gitt innspill til høringen, som ble oversendt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 1. november 2021.

Les hele høringssvaret fra Grønn Byggallianse ved å klikke på PDF-linken her.

Illustrasjon: Yngve Windsland/Unsplash.com