Høringssvar om klimabaserte energikrav til bygg

Her finner du Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom sitt innspill til Europakommisjonens forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EBPD). Høringssvaret har vært ute på intern høring blant våre medlemmer, før det ble oversendt regjeringen 28. februar 2022.