Høringssvar om Europakommisjonens forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet.

Her finner du Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms innspill til Europakommisjonens forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet. Høringssvaret har vært ute på intern høring blant våre medlemmer, før det ble oversendt regjeringen 22. august 2022.