Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Vi støtter forbudet. Vi mener at det i dag finnes gode alternativer til fossil mineralolje til byggvarme og at vi trenger et forbud for å få hele næringen til å stoppe bruk av fossil energi.