Energimeldingen

Vi forventer at energimeldingen vil bidra til et helhetlig syn på forvaltning av våre energiressurser og virkemidler som styrer oss i riktig retning.