Endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedr. plusskundeordning

Vi ser stor nytte av en ny plusskundeordning og ønsker at denne kommer på plass så fort som mulig.