Bærekraftig og sirkulært forbruk

Les innspill til høring om bærekraftig og sirkulært forbruk i Oslo kommune fra Grønn Byggallianse og NGCB januar 2018.

Det er veldig positivt at Oslo kommune tar dagens ikke- bærekraftige forbruksmønster på alvor og lager en strategi som denne. Vi støtter tilnærmingen og de mål og delmål som er definert.