Laster Arrangementer

Konferanse: Det grønne skiftet på Oslos tak - Fullført.

Dato & tid

  • Oslo 7. oktober 2019 08:30 – 13.35

Steder
Oslo – Schweigaardsgate 34c, 0191 Oslo

Konferanse: Det grønne skiftet på Oslos tak

Grønn Byggallianse, Norsk institutt for naturforskning og Nabolagshager deler konkrete verktøy og kunnskap som kan bidra til at dette grønne skiftet kommer i gang.

Påmelding: Meld deg på her (gratis)

Streaming: Her kan du følge konferansen live

Oslo har 14 millioner m2 med flatt takareale. I Bymiljøetatens høringsutkast «Strategi for grønne tak og fasader i Oslo» beskrives en visjon for byens såkalte femte fasade: “Oslo er en levende, vakker og smart by hvor grønne tak og fasader gir et vesentlig bidrag til å løse urbane utfordringer, ivaretar naturmangfold og skaper nye spennende møteplasser”.

På konferansen deles løsninger og erfaringer for å raskt skalere opp volumet på grønne tak i Oslo. Vi ser på vegetasjonsløsninger som er egnet til forskjellige tak med varierende bæreevne og hvor det er størst effekt ved økosystemtjenester som overvannshåndtering. I tillegg ser vi på tilrettelegging for pollinerende insekter og hvor rekreasjonsnytten kan være størst.

Vi vil ha særlig fokus på transformasjon av takflater på eksisterende bygg.

Seminaret har sesjoner på norsk og engelsk.

Program

8.30 – 09.00 Registrering og kaffe

9.00-10.00 Sesjon 1: Ambisjoner – hva er Oslos ambisjoner for grønne tak på eksisterende bygg?

  • Harald A. Nissen (MDG): Hvordan bidrar grønne tak til Oslos grønne skifte?
  • Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse: Mulighetene for et “grønt takskifte” på eksisterende bygningsmasse i Oslo
  • Plenumssamtale – spørsmål og svar fra presentasjonene i første sesjon

10.00 – 12.00 Inspirasjon: How do we scale up green roof transformation to achieve impact?

  • Elenor Chapman, ICLEI (Local Governments for Sustainability) (DE): Experiences with green roof transformation on existing roofs from other cities worldwide
  • Kelai Diebel, Makers of Sustainable Spaces (MOSS) (NL): Business case for green roof transformation
  • Rune Skeie, Asplan Viak, Vega Scene (på norsk): Hvordan få til grønne tak, og hva får eierne igjen?
  • Helene Gallis, Nabolagshager: The importance of designing social spaces for green roof sustainability
  • David N. Barton, Norsk institutt for naturforskning (NINA): Ecosystem services – where is the potential of green roofs in Oslo?
  • Plenumssamtale – spørsmål og svar fra presentasjonene i andre sesjon.

12.00 – 12.45 Lunsj – stående buffet

12.45 – 13.30 Paneldiskusjon – muligheter og løsninger for eksisterende tak, Oslos 5. fasade

Moderator: Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Hvordan skalere opp arbeidet med grønne tak? Vi spør næringen om hvorfor ikke mer skjer, og hva behovet for endring er.

I samtalen deltar kommersielle aktører, utviklere, leverandører og plansystemet.

13:30 – 13.35 Takk for i dag og oppsummering

Dagen avsluttes med oppsummerende tanker fra daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev.

Følg med på Nabolagshager sine nettsider, hvor vil du finne den siste informasjonen om konferansen.

Andre kurs