Laster Arrangementer

Materialforum: Livsløpsberegninger i krav og prosjektering - Fullført.

Steder
Oslo – Greenhouse, Schweigaardsgate 34C
Dato & tid

  • 27. september 2019 kl. 08:30 – 11:30

Vi diskuterer hvordan man kan benytte beregningsverktøy til å bygge gode bygg med lave klimagassutslipp, der utslipp fra materialer er en del av vurderingen. Er det mulig å stille de gode kravene, også for mindre byggherrer uten store ressurser? Forumet arrangeres i samarbeid med Byggevareindustrien, og er åpent for medlemmer på tvers av verdikjeden.

Påmelding og mer info: Send epost til John Henry Schieldrop.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Kontaktperson: John Henry Schieldrop

Andre kurs