Laster Arrangementer

Materialforum: Klimagassreduksjoner i byggeprosjekter - Fullført.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Sted: Digitalt på Zoom – lenke sendes dagen før til de som er påmeldt. Meld deg på i skjema til høyre på denne siden.

Program

1. Siste nytt fra Grønn Byggallianse ved Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse

2. «Vår sektors klimapotensiale og nødvendige virkemidler for å utløse det» ved Katharina Bramslev. Katharina kommer innom byggenæringens påvirkning på nasjonale klimagassutslipp, våre innspill til offentlige virkemidler og næringens egne verktøy for å utløse potensialet for klimakutt, bl.a. BREEAM 2021. Varighet 15 min

3. «Hvordan sikre materialer med lave klimagassutslipp i prosjekter samtidig som det ikke trenger å koste mer» ved Rolf Hagen, daglig leder i Context AS. Rolf vil presentere «lavkarbodietten» som utbyggere kan innføre i sine prosjekter med en gang, samt gi en innføring i verktøyet «Grønn Materialguide», som nylig er oppdatert (versjon 3.1 er lansert januar 2021).
Varighet 25 min

4. «Hvordan sikre produkter med lave klimagassutslipp» ved Arne Hammerstad, Norsk Byggtjeneste. Vi vil presentere ECOproduct-metoden og databasen som kan hjelpe rådgivere, arkitekter og entreprenører i å velge produkter med lave klimagassutslipp. Varighet 15 min.

5. Diskusjonsoppgave i mindre grupper (15 min diskusjon og 15 minutter plenum)

PAUSE 10 min
6. «Hva er klimagassregnskap og hvordan bestiller du det riktig?» ved Rolf Hagen, daglig leder i Context AS. Et riktig utformet klimagassregnskap er et verktøy for prosjekteringen, ikke et passivt dokument. Klimagassregnskapet kan hjelpe med å redusere klimagassutslippene til et prosjekt, veilede innkjøp og dokumentere innsatsen til utbygger og prosjektteam. Varighet 20 min

7. Diskusjon i plenum
Varighet 15 min

Mer info: Linn Palm

Dato & tid

Zoom
3. mars 12:30 – 15:00

Steder
Zoom – .

Andre kurs