Laster Arrangementer

Materialforum: Hvilke krav stilles til miljøgifter og emisjoner fra materialer fremover? - Fullført.

Meld deg på i skjema til høyre på denne siden.

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Vi inviterer medlemmer i Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien til digitalt Materialforum.
Temaer vi vil omhandle er
• Taksonomiens krav til miljøgifter og emisjoner
• Hvordan kommende krav til emisjoner og miljøgifter vil ivaretas i ny BREEAM-NOR versjon 3.0
• Hvordan byggevareindustrien skal ivareta kommende krav

Detaljert program:
09.00-09.20: Velkommen og siste nytt, ved Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.
Katharina vil presentere taksonomien overordnet og hvordan vår metode EcoProduct ivaretar taksonomiens krav til miljøgifter og emisjoner. Hun vil også presentere siste nytt som blant annet strakstiltak 2.0
09.20-09.50: Emisjoner: Krav i taksonomien og kommende krav i Hea 02 i BREEAM-NOR ved Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse
09.50-10.10: Miljøgifter: Krav i taksonomien og kommende krav i Mat 01 i BREEAM-NOR, ved Sigri Heen, Grønn Byggallianse
10.10-10-20: PAUSE
10.20 – 10.25: Byggevareindustrien ved Trine Dyrstad Pettersen introduserer utfordringer og hvordan produsentene jobber med kommende krav
10.25-10.40: «Hva innebærer emisjonskravene for trebaserte produkter» ved Treindustrien/Norske trevarer
10.40 – 11.10: Produsentene Mapei og Saint-Gobain viser hvordan de ivaretar taksonomikravene.
11.10- 11.25: Skanska presenterer hvordan de sikrer at sine innkjøp, og produkter som kjøpes inn av underentreprenører, er uten helse- og miljøskadelige stoffer.
11.25-11.30: Avslutning

Mer info: Linn Palm

Dato & tid

Online
27. januar 09:00 – 11:30

Steder
Online – . Zoom