Laster Arrangementer

Materialforum- Hva er fremtidens materialer? - Fullført.

Til neste materialeforum inviterer vi forskere til å snakke om fremtidens bærekraftige byggematerialer. Sammen skal vi se på trenden i dag og forsøke å spå hva vil vi se mer av i fremtiden. Vi ser frem til en god diskusjon og kunnskapsdeling.

For å nå klimamålene må vi utvikle materialer og løsninger som reduserer energibruken i bygninger. Like viktig er det å redusere klimagassutslipp og energibruk gjennom hele byggets levetid, fra råvareuttak, materialproduksjon, foredling, byggefase, bruksfase og ikke minst riving og gjenbruk. Det er flere måter å gjøre byggematerialene mer bærekraftige på og dette ser vi nærmere på i neste materialforum.

Program:

Velkommen og gjennomgang av agenda v/ Marta Eggertsen
Framtidens bygningsmaterialer og deres utvikling ved NTNU og SINTEF v/ Bjørn Petter, NTNU
Bjørn Petter Jelle er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Jelles bakgrunn er innenfor fysikk, kjemi og materialvitenskap, og eksempler på aktuelle arbeidsfelt inkluderer bygningsfysikk, materialvitenskap, solstråling, termisk stråling, klimaeksponering, akselerert klimaaldring, solceller, bygningsintegrerte solceller, høyytelses varmeisolasjonsmaterialer, nanomaterialer og elektrokrome materialer.

Hva ser vi av utvikling i fremtidige bygningsmaterialer? v/ Siv Emanuelsen, Future Materials AS
Future Materials AS er et selskap eid av ReSiTec AS, Elkem AS, Arendal Fossekompani ASA, Norner as og Universitetet i Agder. Future Materials er et nasjonalt utvikling- og testsenter for materialer. Senteret skal være broen som bringer noe fra idéfase til pilotfase slik at det lettere kan la seg materialisere. Bedriftene får med dette enkel og rask tilgang til internasjonal ledende testinfrastruktur og kompetanse, en mulighet de fleste ellers ikke ville hatt.

Kan vi bruke andre materialer enn de vi er vant med å bruke? v/ Harald Justnes, SINTEF
Harald Justnes er professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han er sjefsforsker ved SINTEF og professor i materialteknologi ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Han arbeider med utvikling av bærekraftig betong.

Hva er fremtiden i solceller, kjølende materialer og nano-teknologi? v/ Tore Kolas, SINTEF
Tore Kolas er forsker ved SINTEF Industri der han bl.a jobber med utvikling av mer effektive fargede solceller og kjølende materialer.

10:00-10:10 Pause

Saferock v/ Stian Alessandro Ekkernes Rossi
Saferock
Siden 2016 har Stian fordypet seg i materialer – spesielt de som tilsynelatende ikke har en verdi i dag. I dette foredraget forteller han mer om hvordan dette har gått til, samt hvordan materialforskningen har blitt videreført inn i prosjekter. Stian er tidligere arkitekt hos Snøhetta.

Are Treindustrier v/ Anders Nordal Dyrseth
Are Treindustrier
Hvordan oppnå kostnadseffektive konstruksjoner og materialoptimalisering ved å velge rett produkt. Eksempler på konstruksjoner med optimal bruk av trekonstruksjoner.

Mycela v/Renée Isabel Jung
Myclea
Verdens klimautfordringer står i kø som aldri før. Ett av våre største utfordringer ligger i at det meste av materialene vi bruker ikke er fornybare og forurenser planeten. Det er her idéen til Jung kommer inn.

Biodesign-studioet Mycela bruker rotsystemet til soppen, som kalles mycelium, til å utvikle et grønt alternativ til tradisjonelle materialer og produkter innen interiør, design og arkitektur.

Mycelium har nemlig evnen til å binde sammen organisk avfall som sagflis, kornskall og naturlige tekstiler ved at den «spiser» avfallet. Resultatet er et hundre prosent biologisk nedbrytbart og gjenbrukbart materiale som blant annet kan erstatte plast, tre, isopor og lær. PROSESS og hvordan får man det ut i markedet?

Diskusjon

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.
Meld deg på til høyre på denne nettsiden.

Mer info: Marta Eggertsen

Dato & tid

Zoom
9. juni 08:30 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Zoom