Laster Arrangementer

FULLT: Materialforum - Fullført.

Materialkrav i BREEAM-NOR

Om materialforum

Et forum for alle medlemmer på tvers av verdikjeden for å utveksle kunnskap og erfaring om materialers miljøegenskaper. Mål om Paris-proof bygg og krav i BREEAM- og FutureBuilt-prosjekter gir etterspørsel etter materialer med lave klimagassutslipp, null miljøgifter, god ressursutnyttelse og uten avgassing til innemiljøet. Det stilles også krav om å dokumentere dette på en etterrettelig måte. Dette er viktig, men vanskelig. Forumet drives i samarbeid med Byggevareindustrien.

Materialforum arrangeres av Grønn Byggallianse og Byggevareindustrien og er for medlemmer i disse organisasjonene.

Mer info: Katharina Th. Bramslev

Tema 23.06.2020: Materialkrav i BREEAM-NOR

Vi er nå midt i en innspillsrunde for å høre markedets kommentarer og forslag til den nye BREEAM-NOR manualen som skal lanseres høsten 2021.
Vi ser at det er overraskende få som tar poeng under Mat 01 Bærekraftige materialvalg og Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer, selv om dette er viktige tiltak.
Hva bør gjøres for å få flere til å ta disse poengene og hvordan kan BREEAM-NOR 2021 bidra til at alle BREEAM-bygg jobber med disse tiltakene?

8:30 Velkommen. Siste nytt fra Grønn Byggallianse og innledning til dagens tema v/ Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
8:45 Hvordan er klimagassutslipp fra materialer og ansvarlig innkjøp dekket i BREEAM-NOR i dag og hva er status i dagens BREEAM-prosjekter v/ Viel Sørensen, Grønn Byggallianse
9:00 Dokumentasjon og system – hva kreves for å få poeng under Mat 01 og Mat 03 – eksempler fra prosjekter v/ Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse
9:30 Byggevareprodusenter dokumenterer klimagassutslippene – hvordan bruke denne dokumentasjon i prosjektene v/ Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien
9:45 ECOproduct 6.0 – ny versjon er nylig lansert – hva er endringene og hvordan kan ECOproduct brukes til å samle poeng i BREEAM-NOR v/ Katharina Bramslev
9:55 Pause
10:05 Gruppearbeid – vi går i digitale klasserom og gir innspill til materialkrav BREEAM-NOR 2021.
• Innledning til gruppearbeidet v/ Viel Sørensen
• Hva bør skjerpes for materialkrav i BREEAM 2021?
• Hva skal til for at krav og dokumentasjon til materialer skal oppleves håndterlig og enkelt i praksis?
• Oppsummering
11:30 Slutt

Dato & tid

Zoom
23. juni 08:30 – 11:30

Steder
Zoom – .

Andre kurs