Laster Arrangementer

Webinar med NTNU Bærekraft: Materialeffektivitet og klima - Fullført.

Hvordan kan mer effektiv bruk av materialer i biler og bolig gi et bedre klima?

I forbindelse med at det internasjonale ressurspanelet lanserer rapporten “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future”, inviterer NTNU Bærekraft sammen med Miljødirektoratet, Circular Norway og Grønn Byggallianse til et webinar om materialeffektivitet og klima.

Den nye rapporten viser at utslipp fra produksjon av ulike materialer nå er sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk, men det har fått mindre oppmerksomhet i klimadebatten. Det er derfor på tide å se lenger enn energieffektivitet for å redusere det globale karbonavtrykket.
Med dette som utgangspunkt, vil vi under webinaret få presentert det internasjonale ressurspanelet og deres arbeid med ressurs- og materialeffektivitet. I tillegg presenterer aktører fra næringslivet sine erfaringer med materialeffektivitet innen bygg- og transportsektoren. Etter presentasjonene blir det mulighet til å stille spørsmål til de som har presentert.
Her finner dere ressurspanelets rapport “Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Cabon Future” .
Rapporten oppsummeres også i denne videoen: “How can Resource Efficiency contribute to the fight against climate change?”

Meld deg på webinaret her.

Program

Ressurspanelet

Hvordan bruke det internasjonale ressurspanelet i en omstilling til en sirkulær økonomi
Marianne Gjørv/Miljødirektoratet

Materialeffektivitet og klimavern- Ressurspanelets rapport
Edgar Hertwich/NTNU

Circularity Gap Report Norway- ressursbruk i norsk økonomi
Alexander Christiansen/Circular Norway

Bygg

Den glemte klimakjempen
Anne Solgaard/Grønn Byggallianse

Muligheter og begrensninger i byutvikling
Øyvind Arntsen/Mustad Eiendom

Fyrstikkbakken 14: Delemeter – man får mer sammen
Sachiko Holmsen/Birk & Co

Transport

Effektiv arealbruk og reisevaner
Eik Bjørnson Lunke/TØI

Same-Way for folks and gods – We all drive the same-way anyway
Elan Berg/Same-Way

Bildeling – et praktisk og effektivt verktøy for bedre miljø og klima
Leif Tore Anderssen/Trondheim bilkollektiv

Dato & tid

Online
24. november 10:00 – 11:30

Steder
Online – . Webinar

Andre kurs