Laster Arrangementer

Lunsj med Grønn Byggallianse om kvalitetsrosen - Fullført.

Bruk lunsjen på å lære mer om kvalitetsrosen. Kvalitetsrosen er et nytt, åpent tidligfaseverktøy som skal hjelpe eiendomsutviklere å vurdere hvilke kvaliteter som er sentrale for selskapet, og gi veiledning i utvikling av bærekraftige prosjekter.

Klikk her for å melde deg på webinaret.

Sammen med Link arkitekter har Grønn Byggallianse utviklet ett nytt tidligfase verktøy som tar utgangspunkt i Bygg21 sine kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Verktøyet skal hjelpe eiendomsutviklere å vurdere hvilke kvaliteter som er sentrale for selskapet, og gi veiledning i utvikling av bærekraftige prosjekter.

De 10 kvalitetsprinsippene ser på bærekraftige kvaliteter i en helhet. Nøkkelen er at de 10 kvalitetsprinsippene må vurderes samtidig. Kvalitetsprinsippene skal være en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder.

Kvalitetsrosen er et digitalt verktøy som er åpent tilgjengelig for alle. Primærmålgruppe er eiendoms- og boligutviklere. For hvert prinsipp er det et sett med spørsmål som skal være til hjelp for å prioritere hvor viktig kvaliteten er for selskapet og/eller det aktuelle prosjektet. Verktøyet benyttes til å definere de overordnede helthetlige bærekraftmålsettingene ved hjelp av kvalitetsprinsippene.

På webinaret vil du høre fra Karoline Brekke Lauvrak i Link Arkitekter som vil gå igjennom kvalitetsrosen, og vise hvordan verktøyet kan brukes både for selskap og i prosjekt.

Er du nysgjerrig kan du teste kvalitetsrosen her.

Kontakt: Anne Solgaard e-post: anne.solgaard@byggalliansen.no

Dato & tid

Zoom webinar
13. oktober 11:30 – 12:00

Steder
Zoom webinar – . Online