Laster Arrangementer

ITB-forum Trondheim - Fullført.

Integra og Grønn Byggallianse inviterer til ITB Brukerforum i Trondheim 18. september inkl. befaring. Vertskap er KLP Eiendom.

Påmelding hos Integra!

Program:

Kl. 08.00 – Kaffe og frokost

Tema 1. Prosjektinfo v/Andreas Blix Olufsen, Gjermund Johnsen, NCC Building, Lasse Volden, KLP Eiendom og Erik Hoksrød, Kelvin AS

– Kostnadsramme
– Tidshorisont/milepæler/byggetrinn. Ibruktakelsesplan
– Kontraktsform. Samspill / Totalentreprise
– Organisasjon
– Samarbeid med NTNU og masterstudenter
– Hvorfor ble det valgt samspillsmodell og hvilke erfaringer har NCC og KLP så langt
– Hvis man kunne velge en ting man gjorde annerledes og en ting man syns har gått veldig bra. Hva er det?

Tema 2 KLP ledelse og drift , NCC

– Hagen (store atrium med tropisk beplantning) ambisjoner og visjoner rundt dette
– Idrettsbane på tak, ambisjoner og visjoner rundt dette
– BREEAM-ambisjon. Årsak til at denne ble valgt
– WELL-ambisjon. Årsak til at denne ble valgt
– Verneverdig fasade. Løsning for bevaring av vernet fasade
– Kommunal saksbehandling. Var det offentlige pådriver for noen av løsningen som går ut over kravene i TEK17?
– Opplevelse av samspillsprosessen før TE-kontrakt
– Kost nytte/vurderinger KLP gjorde når det ble valgt løsninger i samspillet

Kl. 09.10 Pause og mingling

Tema 3 ITB, Prosjekteringsleder

– Hva er gjort? hvordan og når. Møtefrekvenser, leveranseplaner, offentlig saksbehandling, teknisk planlegging og ITB-møter
– Digitale Verktøy. Dalux, Interaxo, Kvist, MIRO
– BIM-ambisjoner/Digital tvilling
– Testregime, oppfølging og rapportering på testpunkter
– FDV. Curotech. Viktigheten av maloppsett, frister og hva som kommer nå

Tema 4 NCC bygg/prosjekteringsleder

– Amibsjoner og ønsker med valgt automatiseringsnivå
– Grid løsning for fleksiblitet/elastisitet. Driftsvennlige valg
Erfaringer fra andre bygg som man ønsker å videreføre eller endre i TST

Kl. 10.05 Befaring i varmesentralen

Kl. 10.40 Takk for oss!

Dato & tid

Trondheim
18. september 08:00 – 11:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Trondheim – Abels gt. 9. KLP