Laster Arrangementer

ITB Brukerforum Oslo – Holmlia Nye Senter - Fullført.

Holmlia Nye Senter hadde som mål om å ha «0 feil ved overlevering» og være «best på miljø hele veien». Delta på ITB Brukerforum Oslo 10. mai, så får du vite alt om prosjektet.

Siden prosjektleder i OBOS Eiendom, Geir Arne Fredriksen, hadde greid «0-feil ved overtagelse» tidligere sammen med Betonmast på Mortensrud DPS, var det naturlig også å sette dette målet for Holmlia Nye Senter.

OBOS Eiendom har også fokus på at de i hvert enkelt prosjekt kontinuerlig skal forbedre sine miljøprestasjoner.

Prosjektet består av en bygningsmasse på ca 15.000 m2 oppvarmet areal med en fordeling 50/50 på kjøpesenter og kontor. I tillegg er det parkeringsarealer i 3 underetasjer. Fossilfri byggeplass hvor en også fokuserte på transport til og fra byggeplass og miljøsertifisering på BREEAM-Nor var en selvfølge. Annet teknisk «snacks» kan vi nevne at prosjektet skulle:

 • Bruke kjølemaskin med CO2 som arbeidsmedium som dekket både kjøpesenter og kontor med full varmegjenvinning både til romoppvarming, ventilasjon og snøsmelteanlegg.
 • VAV og mengderegulering.
 • Prognosestyring av bygg og snøsmelteanlegg.
 • Alle parkeringsplasser tilknyttet ladestasjon med dynamisk laststyring.
 • Solceller.
 • Program

  08:00 – 08:30. Frokost.

  Velkommen
  Ved Grønn Byggallianse og Integra

  Vi hører fra Geir Arne Fredriksen, prosjektleder OBOS Eiendom
  Bakgrunnen for prosjektet og situasjonen før og etter.
  Organiseringen av prosjektet.
  Målene til prosjektet / hva skulle vi oppnå med spesielt fokus på null feil ved overtagelse som har vært et uttalt mål.

  Vi hører fra Gisle Helgesen, prosjekteringsleder Betonmast
  Hvordan de har fokusert på å nå målene?
  Spesielle tekniske utfordringer?
  Hvordan gikk det med miljømålene på «Fossilfri byggeplass», Avfallsmengder nybygg, transport arbeidere. BREEAM osv.
  Hvordan har prosjektet gått sett fra totalentreprenør sin side?
  Deling av erfaringer med deltagerne.

  09:40-09:55. Kaffe og mingling

  Gjennomgang av det tekniske anlegget og erfaringer så langt etter 4 mnd. med prøvedrift
  CO2 kuldemaskin og hvordan den fungerer i samspillet med denne bygningsmassen. Gi noen erfaringstall så langt.
  Styring av varme og kjøling og samspillet med solskjermingen.
  Prognosestyring.
  Målt energibruk opp mot tilsvarende senter/kontorbygg i drift osv.

  Hva ville vi gjort annerledes?
  Om vi nå skulle startet på å bygge Holmlia Senter på nytt: hva ville vi gjort på samme måte og hva ville vi ha gjort på en annerledes måte (teknisk løsning / organisering).

  Befaring på bygget hvor vi får sett typisk kontoretasje, gjennomgang i senteret, energisentralen og avslutter runden ute på torgene.

  Praktisk informasjon:

  Du kan delta enten fysisk eller via stream. Påmelding er fra Integra sine nettsider.
  Klikk her for å komme til registreringsskjema.
  Vi håper flest mulig av dere som sogner til ITB Forum Oslo, møter fysisk slik at dere også får med dere omvisningen. Påmeldingsfrist er 9. mai.

  Dato & tid

  “Bydelssalen” 6. etg
  10. mai 08:00 – 11:30

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Steder
  “Bydelssalen” 6. etg – Holmliaveien 55, Oslo. Holmlia Nye Senter