Laster Arrangementer

Innspillsmøte om energimerkeordningen - Fullført.

Vil du gi innspill til energimerkeordningen?

Målgruppe: Medlemmer av Grønn Byggallianse

Har du interesse av hvilke bygninger som må ha energiattest? Eller fremgangsmåten som må til for å gjennomføre en energivurdering? – Da vil vi høre fra deg!

Grønn Byggallianse inviterer til innspillsmøte 12. desember for å høre våre medlemmers synspunkter på olje- og energidepartementets forslag til endringer i energimerkeforskriften.

Prosessen med å endre energimerkeordningen er delt i to. I første omgang er det sendt ut på høring forslag til endringer i innholdet i energiattesten. Del to av denne prosessen vil være endringer av energimerkeforskriften som går på beregningen av energikarakteren.

Møtet vil bli delt i to der vi først går gjennom endringene som nå er på høring og vårt forslag til høringsuttalelse. Deretter blir det en kort pause før vi går gjennom hva vi antar vil være endringer i beregningsmåte og får deltagernes synspunkt på dette. I dette forslaget vil Departementet foreslår vektingsfaktorer for å differensiere mellom ulike energibærere noe vi spesielt ønsker medlemmenes innspill på.

Høringen på del én kan leses her.

Vårt forslag til høringsuttalelse kan du lese her.

Dato & tid

Spaces
12. desember 09:30 – 11:30

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.
Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.
Steder
Spaces – Oslo. Kristian Augusts gt. 13