Laster Arrangementer

FULLT: Innføringskurs: Sirkulær materialhåndtering - Fullført.

Dette er kurset for deg som vil legge til rette for sirkulær materialhåndtering i byggeprosjekt. Kurset tar utgangspunkt i emnene i BREEAM-NOR v6.0 som adresserer sirkulære bygg og tilhørende tematikk direkte.

Deltagerne får kunnskap om ulike strategier, tiltak og metoder for å sikre mest mulig sirkulær materialhåndtering i prosjekt der miljøkvaliteter skal dokumenteres.

I løpet av kurset vil deltagerne loses gjennom ombrukskartlegging, materialeffektivitet, ombruk og endringsdyktighet/ ombrukbarhet. Deltagerne vil få kunnskap om oppbygningen, metode og dokumentasjonskravene i den nye BREEAM-NOR-manualen. Kurset er bygget opp rundt praktiske eksempler, og legger opp til dialog og oppgaveløsing i grupper for utvalgte tema.

Kurset er spesielt egnet for rådgivere og arkitekter, og vil være relevant for alle som ønsker kunnskap om sirkulær materialhåndtering. Kurset er spesielt relevant for de som ønsker å jobbe med sirkulær materialhåndtering i BREEAM-NOR prosjekter.

Dato & tid

Oslo
25. april 09:00 – 16:00

Priser

5200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
6900,- for ikke-medlemmer

Forsidebilde: Kristian Augusts gate 13. Kyrre Sundal/MAD Arkitekter
Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Oslo – . Kristian Augusts gt. 13

Andre kurs