Laster Arrangementer

Innføringskurs online: Klimagassberegninger i byggeprosjekter - Fullført.

Kurset gir deg en innføring i, og vil gjøre deg parat til å bestille og å anvende klimagassberegninger i byggeprosjekter. Etter kurset vil du ha kunnskap om hensikten med å gjennomføre klimagassberegninger, hva det innebærer, og hvordan du kan bruke resultatene til å redusere utslipp og dokumentere klimaeffekten av valgene du har tatt.

Du lærer om:

  • Hva er klimagassberegninger?
  • Hva kreves av klimagassberegninger for å få poeng i BREEAM-NOR?
  • Hovedtemaene i klimagassberegninger:
  • Materialbruk, byggeplass og energibruk og transport i driftsfasen
  • Hvordan kan klimagassberegninger brukes som et styringsverktøy for å redusere utslipp?
  • Verktøy og metoder
  • Hvordan gjøre en god bestilling?

Kurset gjennomføres digitalt på Teams. Vi sender lenke til deltagerne noen dager før kurset.

Spørsmål? Kontakt oss på post@byggalliansen.no

Dato & tid

Online
22. august 08:30 – 12:00

Priser

3200,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Forsidefoto: Unsplash

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.
Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Steder
Online – . Teams