Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum: Grønne utleie- og innredningsprosesser - Fullført.

Tema: Hvordan kan vi få utleie- og innredningsprosesser til å bli grønnere?

NB! Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Storebrand har i samarbeid med Zinc utviklet et materialdokument for helse- og miljøvennlige valg i leietakerinnredning. Unn Hofstad fra Storebrand Eiendom og Britt Kornum fra Zinc deler faglig grunnlag og erfaringer både om hvorfor dette temaet er viktig og ulike problemstillinger som kan dukke opp ved å sette grønn utleie og innredning i fokus.

Vi ønsker innspill og dialog med våre medlemmer om hvordan vi kan jobbe sammen for å sikre mer bærekraftige innredningsprosjekter. Det settes av tid til diskusjon etter faglige innspill fra Hofstad og Kornum. Det blir gruppediskusjoner om hvordan vi får til gode miljøvalg ved reforhandling/utleie, og hvordan flere kan dra nytte av kjernen i materialdokumentet.

Katharina Bramslev presenterer Grønn Byggallianse sin nye veileder «Tenk deg om før du river» og gir informasjon om revisjon av veileder for kravspesifikasjon for leie av kontorlokaler.

Grønt ekspertforum

Et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene. I utgangspunktet møter en representant per organisasjon til Grønt ekspertforum. Agenda kan for eksempel være utforming av miljøstrategi, hvordan man stiller miljøkrav ved materialinnkjøp eller oppfølging av de 10 strakstiltakene for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Forumet møtes fire ganger i året.

Mer info: Send epost til Hege.

Dato & tid

Oslo
10. mars 13:00 – 15:00

Steder
Oslo – Schweigaardsgate 34 E. Møterom 5. etg

Andre kurs