Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum- Tidligfase verktøy for eiendomsutviklere - Fullført.

Sammen med Link arkitekter har Grønn Byggallianse utviklet ett nytt tidligfase verktøy som tar utgangspunkt i Bygg21 sine kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder. Intensjonen med verktøyet å være en hjelp for å vurdere hvilke kvaliteter som er sentrale for eiendomsutvikler i et prosjekt.

De 10 kvalitetsprinsippene ser på bærekraftige kvaliteter i en helhet. Nøkkelen er at de 10 kvalitetsprinsippene må vurderes samtidig. Kvalitetsprinsippene skal være en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder.

Kvalitetsrosen er et digitalt verktøy som er åpent tilgjengelig for alle. Primærmålgruppe er eiendoms- og boligutviklere. For hvert prinsipp er det et sett med spørsmål som skal være til hjelp for å prioritere hvor viktig kvaliteten er for selskapet og/eller det aktuelle prosjektet. Verktøyet benyttes til å definere de overordnede helthetlige bærekraftmålsettingene ved hjelp av kvalitetsprinsippene.

På grønt ekspertforum spør vi hvilke tidligfaseverktøy for å vurdere bærekrafts kvaliteter benyttes idag? Hvilke behov har eiendomsselskaper til tidligfaseverktøy? Vi går igjennom kvalitetsrosen, og inviterer til dialog om hvordan verktøyet kan brukes både for selskapet og i prosjekt.

Om grønt ekspertforum

Et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene. Her får du siste nytt om utvalgte tema og vi diskuterer felles utfordringer og erfaringer rundt temaet.
Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsselskaper».
I utgangspunktet møter en representant per organisasjon.
Forumsmøtet blir avholdt digitalt via Zoom. Påloggingsinformasjon blir sendt til deltagere i forkant av møtet.

Mer info: Send epost til Anne Solgaard.

Dato & tid

Kristian Augusts gate 13
9. september 08:30 – 11:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Kristian Augusts gate 13 – Oslo. Spaces