Laster Arrangementer

FULLT: Grønt ekspertforum: Er grønne bygg mer verdt? - Fullført.

I strammere økonomiske tider, er det viktigere for mange å kunne regne hjem innsatsen for grønne tiltak og miljøsertifisering.
Vi har invitert Karen Cecilie Thunes, partner i Newsec AS til å dele svært interessante tall med oss. På kun et halvt år har det skjedd store endringer. Karen Cecilie vil vise oss hvordan verdivurdererne verdsetter miljøsertifiserte kontorbygg. Hva er de viktigste verdidriverne og usikkerhetsfaktorene som er med å påvirke yielden? Ser vi det grønne skiftet i tallene?

Program

Siste nytt fra Grønn Byggallianse v/ Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse
Hvordan foreta en verdivurdering – finnes her spor av grønn påvirkning? v/ Karen Cecilie Thunes, partner i Newsec AS
Siste nytt om taksonomien Katharina Th. Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse
Erfaringsdeling mellom Grønt ekspertforums medlemmer – hva er våre erfaringer med kostnader og gevinster for grønne bygg generelt og miljøsertifiserte bygg spesielt

Om grønt ekspertforum

Et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene. Her får du siste nytt om utvalgte tema og vi diskuterer felles utfordringer og erfaringer rundt temaet.
Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsselskaper».
I utgangspunktet møter en representant per organisasjon.
Forumsmøtet blir avholdt fysisk. Det er viktig for oss å høre om medlemmenes erfaringer. Hensikten med forumsmøtene er også at dere kan lære og inspireres av hverandre.

Mer info: Send epost til Anne Solgaard.

Dato & tid

Spaces Apotekergata
23. november 08:30 – 11:00

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Spaces Apotekergata – Apotekergata 10, 0180 Oslo. Møterom Lisbon