Laster Arrangementer

Grønt Ekspertforum: Informasjonsmøte om veilederen “Miljørapportering for eiendomssektoren” - Fullført.

Grønt ekspertforum

Vi inviterer eiendomsselskaper, utviklere og forvaltere til Grønt Ekspertforum. Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsselskaper».

Grønn Byggallianse og The Governance Group utarbeider en veileder med arbeidstittel «Miljørapportering for eiendomssektoren» som vil lanseres i desember. Eiendomsselskaper står overfor økende formelle og uformelle krav til rapportering om miljø, klima og andre bærekraftsforhold, og Grønn Byggallianse får stadig henvendelser fra sine eiendomsselskapsmedlemmer om hvordan de skal rapportere på miljø, på bærekraft og ESG.

For å møte behovet fra eiendomsselskaper og sine medlemmer, ønsker Grønn Byggallianse å utvikle en veileder for miljørapportering, i tråd med kravene i EUs taksonomi.

Veilederen vil omhandle hva eiendomsselskaper må (nasjonale og internasjonale krav) og bør rapportere på:

1) på selskapsnivå

2) på porteføljenivå (nye prosjekter)

3) på byggnivå

I midten av november ønsker vi å fortelle om veilederen og høre hva dere synes. Dere får tilsendt utkast til veileder noen dager i forkant av møtet.

Detaljert program kommer.

NB! Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Mer info: Send epost til Linn Palm.

Dato & tid

Online
16. november 12:00 – 13:30

Steder
Online – . Zoom

Andre kurs