Laster Arrangementer

Grønt Ekspertforum: Hva skjer rundt oss og i EU – rammvilkår, Taxonomi, Level(s) - Fullført.

Utbyggere og byggeiere blir sterkt påvirket av rammebetingelser som settes av myndighetene og finanssektoren. Grønn Byggallianse følger utviklingen tett, og gjør det vi kan for å påvirke rammebetingelsene nasjonalt og internasjonalt blant annet gjennom vårt medlemskap i World Green Building Council. På neste møte i Grønt Ekspertforum kan du få en oppdatering om konsekvenser for eiendomssektoren som følge av Green Deal, Level(s) og Taxonomien fra EU. I tillegg vil vi berøre det som rører seg her i Norge. Vi ønsker også innspill fra dere om hvordan vi best kan fortsette å påvirke utvikling av formålstjenlige rammebetingelser.

Dato: 08.09.2020
Tid: 13.00 – 16.00
Sted: Zoom (vi sender påloggingslenke på e-post noen dager før)
Påmelding i skjema til venstre (deltakelse krever påmelding).

NB: Det er kun eiendomsselskap som er medlem av Grønn Byggallianse som kan delta i Grønt ekspertforum. Er du ikke medlem, men ønsker å delta, kan du ta kontakt med linn.palm@byggalliansen.no for å diskutere medlemskap.

Agenda:
• Siste nytt fra Grønn Byggallianse v/daglig leder Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse
• Hva er status for EUs arbeid med Green Deal, Level(s) og handlingsplan for sirkulærøkonomi? Hvordan kan vi forvente at det påvirker norske byggeiere og utbyggere v/ Paal Frisvold, Sintef konsernstab, Brussel
• Hvilke nye rammebetingelser jobbes det med fra norske myndigheters side v/ Katharina Bramslev
• Hva er status for EUs arbeid med bærekraftig finans (Taxonomien) og hvordan jobber Finans Norge med dette v/ Line Asker, Finans Norge
• Diskusjon om hvordan rammebetingelsene kan bli mest formålstjenlig

Vel møtt!

Dato & tid

8. september 13:00 – 16:00

Steder
– . Zoom

Andre kurs