Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum - Fullført.

Hvordan sikre at bærekraftambisjoner i et prosjekt settes tidlig nok, og ivaretas gjennom hele prosjektet?

Hvem kan delta: Eiendomsmedlemmer i Grønn Byggallianse. Prosjekteier og/eller prosjektleder som har en aktiv rolle i tidlig fase/oppstarten av bygge- og rehabiliteringsprosjekt sammen med bærekraftsjef/ansvarlig for miljø, el.l.. Hver virksomhet kan ha med to personer hver.

Tema: En ting er å ha en ambisjon. Noe helt annet er det å gå fra fine ord til handling, og målbare resultater.
Hvilken rolle har bestiller i å sette bærekraft som premiss?
Og hva må bestiller ta ansvar for – slik at prosjektet kommer godt ut fra hoppkanten og ambisjonene kan bli til realitet?
I dette grønne ekspertforumet så ønsker vi å diskutere disse spørsmålene med dere.

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181, Oslo
Dato: 28.02.2023
Tid: 09-11 (frokost fra 08.15)

Agenda:

 • Velkommen og nytt fra Grønn Byggallianse
 • Kort bakteppe – hvorfor blir det å sette tydelige mål om bærekraft viktigere og viktigere
 • Den kritiske fasen – der tydeligheten er dårlig, blir frustrasjonen fort høy
 • En historie fra virkeligheten – hvordan opplever en innleid rådgiver å jobbe for dere som bestillere? – innlegg fra Insenti
 • Diskusjonsoppgave 1
 • Pause
 • Diskusjonsoppgave 2
 • Slik gjør vi det – suksessfaktorer for å holde bærekraftsmålene gjennom prosjektforløpet og sikre at de blir nådd – innlegg fra Hõegh Eiendom
 • Oppsummering i plenum
 • Deling av nyttige verktøy
 • Takk for i dag og vel hjem
 • Dato & tid

  Oslo
  28. februar 09:00 – 11:00

  Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

  Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

  Steder
  Oslo – . Kulturhuset, Youngs gt. 6, Oslo