Laster Arrangementer

Grønt Ekspertforum og Forum for boligutviklere - Fullført.

Forumsmøte for eiendomsselskaper

Tema er klimagassreduksjoner i byggeprosjekter: Hva og hvordan komme i gang. Dette temaet er universelt, og vi slår derfor sammen årets siste forumsmøte for boligutviklere og grønt ekspertforum. Merk at arrangementet kun er for eiendomsselskaper som er medlem i Grønn Byggallianse og møtet avholdes digitalt.

Program:
1. «Hva sier sentrale og lokale myndigheter om krav til klimagassberegninger og klimagassreduksjoner» ved Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse. Katharina kommer innom byggenæringens påvirkning på nasjonale klimagassutslipp og nåværende og kommende krav fra sentrale og lokale myndigheter.
Varighet 20 min

2. «Hvordan sikre materialer med lave klimagassutslipp i prosjekter samtidig som det ikke trenger å koste mer» ved Rolf Hagen, daglig leder i Context AS. Rolf vil presentere «lavkarbodietten» som utbyggere kan innføre i sine prosjekter med en gang, samt gi en innføring i verktøyet «Grønn Materialguide»
Varighet 25 min

3. Diskusjonsoppgave i mindre grupper (15 min diskusjon og 15 minutter plenum)
PAUSE 10 min
4. «Hva er klimagassregnskap og hvordan bestiller du det riktig?» ved Rolf Hagen, daglig leder i Context AS. Et riktig utformet klimagassregnskap er et verktøy for prosjekteringen, ikke et passivt dokument. Klimagassregnskapet kan hjelpe med å redusere klimagassutslippene til et prosjekt, veilede innkjøp og dokumentere innsatsen til utbygger og prosjektteam.
Varighet 20 min

5. Praktisk eksempel fra Statsbygg ved Lars Petter Bing
Varighet 15 min

6. Diskusjon i plenum
Varighet 15 min

Dato & tid

Zoom
24. november 13:00 – 15:30

Steder
Zoom – .

Andre kurs