Laster Arrangementer

Grønt ekspertforum - Fullført.

Dette er et forum for miljøansvarlige hos eiendomsselskapene.

Forumsmøtet blir avholdt digitalt via Zoom. Påloggingsinformasjon blir sendt til alle deltagere i forkant av møtet.

I utgangspunktet møter en representant per organisasjon til Grønt ekspertforum. Agenda kan for eksempel være utforming av miljøstrategi, hvordan man stiller miljøkrav ved materialinnkjøp eller oppfølging av de 10 strakstiltakene for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Forumet møtes fire ganger i året.

NB! Forumet er forbeholdt medlemmer i kategorien «Eiendomsvirksomheter og utviklere».

Tema: Hvordan stille klimakrav til leverandører og innspillsrunde til ny BREEAM-NOR manual 2021.

Agenda:
Velkommen – Hege Schøyen Dillner, Grønn Byggallianse
Møller Eiendom har utformet nye klimakrav til sine leverandører. Isak Oksvold, direktør for miljø- og innovasjon i Møller Eiendom gjennomgår bakgrunnen for kravene, hvordan selskapet har arbeidet med disse og de tilbakemeldingene som har kommet fra markedet. Det legges opp til spørsmål og diskusjon i sesjonen.

BREAM-NOR-manualen skal oppdateres og ny versjon kommer i 2021. Vi vil gjerne ha innspill fra Grønt Ekspertforum på hva som fungerer godt og dårlig i den eksisterende manualen, samt tanker dere har om hva som bør inn i den nye. Vi vil sende ut et kort spørreskjema med 6-7 spørsmål som vi håper dere vil svare på. Viel Sørensen/Marta Eggertsen, Grønn Byggallianse holder innledning og tar imot innspill fra forumsdeltakerne.

Mer info: Send epost til Hege Schøyen Dillner.

 

Dato & tid

Zoom
3. juni 13:00 – 15:00

Steder
Zoom – .

Andre kurs