Laster Arrangementer

Grønn Eiendomsdrift: Ventilasjonssystem online - Fullført.

Velkommen til heldagskurs om ventilasjonssystemer online!

Dette kurset gir deg kunnskap til å kunne sørge for god drift av ventilasjonsanlegg og forhindre feil bruk, som skaper inneklimautfordringer, misfornøyde brukere og høye utgifter til drift og vedlikehold.

Du lærer om:

Del 1: Aggregatet

 • Forståelse for behovet av ventilasjon, samt energibruk/driftskostnader knyttet til et ventilasjonssystem.
 • Kunnskap om ulike systemløsninger og hvordan et ventilasjonssystem er bygd opp.
 • Ventilasjonsanleggets komponenter og vedlikehold av disse.
 • Kunnskap om ulike reguleringsprinsipper, samt fordeler og ulemper med de ulike prinsippene.
 • Måling og feilsøking.
 • Praktisk oppgave.

Del 2: I rommet hos brukeren av bygget.

 • Få kjennskap til ulike ventilasjonsløsninger i bygg/rom med tanke på rommets funksjon og bruksområde.
 • Reguleringsprinsipper
 • Feilsøking og dokumentasjon av god ventilasjonseffektivitet
 • Praktisk oppgave.

Forberedelse til kurset:

 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskurset om ventilasjon (del 1 og 2).
 • Samle eksempler på områder i ditt bygg hvor du sliter med inneklima hvor ventilasjon er mulig årsak. Dette kan trekkes frem som eksempel i løpet av gruppeoppgavene i kurset.

Opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift:

Dette kurset er en del av opplæringspakken Grønn eiendomsdrift som består av e-læringskurs og heldagskurs.

Kurset gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom. Vi sender link for deltagelse og informasjon om den digitale løsningen noen dager før kurset.

Spørsmål? Kontakt oss på gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Dato & tid

Zoom
14. april 08:30 – 15:00

Priser

2900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Zoom

Andre kurs