Laster Arrangementer

Grønn Eiendomsdrift: Vannbårne varmeanlegg online - Fullført.

Velkommen til heldagskurs om vannbårne varmeanlegg online!

Dette kurset gir en innføring i vannbårne varmeanlegg, økt forståelse for hvordan et varmeanlegg fungerer og å gjøre deg i stand til å finne feil på eget anlegg. Det fokuseres på optimal drift og nødvendig vedlikeholdsbehov, komponenters funksjon, typiske feil og feilsøking, samt nødvendig kontroll og hva man bør kontrollere.

Du lærer om:

 • En oppsummering av e-læringskurset.
 • Typer varmeavgivere, reguleringsprinsipper og koblingsmetoder.
 • Energikilder med tilhørende krav til systemoppbygging.
 • Komponenter. Hvordan driftes og vedlikeholdes de enkelte komponentene.
 • Vannbehandling. Hvordan stille diagnose på eget anlegg og sikre riktig vannbehandling.
 • Koblingsmetoder og systemoppbygging.
 • Effektbegrensning og hvordan redusere kostnader for effekt.
 • Innregulering.
 • Feilsøking: Typiske feil og hvordan avdekke de.
 • Praktiske oppgaver og diskusjon av løsning gjennom hele kurset.

Forberedelse til kurset:

 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskurset om varmeanlegg.
 • Orienter deg om hvilket anlegg dere bruker i dag.

Opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift:

Dette kurset er en del av opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift som består av e-læringskurs og heldagskurs.

Kurset gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom. Vi sender link for deltagelse og informasjon om den digitale løsningen noen dager før kurset.

Spørsmål? Kontakt oss på gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Dato & tid

Zoom
2. juni 08:30 – 15:00

Priser

2900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Zoom

Andre kurs