Laster Arrangementer

Grønn eiendomsdrift: Inneklima - Fullført.

Om Grønn eiendomsdrift

Velkommen til klasseromskurs i Grønn eiendomsdrift. Dette er kurs «av driftspersonell for driftspersonell», med en praktisk tilnærming til problemstillingene i en drifters hverdag.

Kurset bygger på våre e-læringskurs innenfor samme tema. Vi anbefaler at du gjennomfører e-læringskurset før du deltar på klasseromsundervisningen.

Spørsmål og påmelding via epost til: gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Kursbeskrivelse: Inneklima

Steder
Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker
Dato & tid

 • 2. mars 2020 kl. 08:30 – 15:00

Priser
Medlem: kr 2900,-

Ikke-medlem: kr 4200,-

Påmeldingen er bindende, fakturering skjer ved påmelding.

Mål:

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Hvordan du kan sikre et helsefremmende inneklima for brukerne i bygget.
 • Hvordan kommunisere løsningsorientert med brukerne, slik at gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger ivaretas.

Innhold:

 • En oppsummering av e-læringskurset.
 • Generell forståelse av betydningen av et godt inneklima.
 • Innsikt i hvilke lover, forskrifter og veiledere som skal brukes.
 • Innføring i hvordan de ulike inneklimafaktorer påvirker inneklima, konsentrasjon og ytelse.
 • Arbeidsplassen gjør meg syk. Erfaringer fra NAAFs rådgivningstjeneste om inneklima og HMS.
 • Hvordan ta brukerne på alvor gjennom bruk av metode for å gjennomføre løsningsorientert inneklimakartlegging og hvordan lukke avvik.
 • Brukermedvirkning i praksis.
 • Innspill til hvordan FDV-arbeidet kan innarbeides i virksomhetens internkontroll- HMS-system.
 • Praktiske gruppeoppgaver hentet fra arbeidsplassen gjennom hele kurset.

Andre kurs