Laster Arrangementer

Grønn Eiendomsdrift: Inneklima online - Fullført.

Velkommen til heldagskurs om inneklima online!

Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan du kan sikre et helsefremmende inneklima for brukerne i bygget og hvordan du kan kommunisere løsningsorientert med brukerne slik at gjeldende lover, forskrifter og anbefalinger ivaretas.

Du lærer om:

 • Generell forståelse av betydningen av et godt inneklima.
 • Innsikt i hvilke lover, forskrifter og veiledere som skal brukes.
 • Innføring i hvordan de ulike inneklimafaktorer påvirker inneklima, konsentrasjon og ytelse.
 • Arbeidsplassen gjør meg syk. Gjennom hele kurset deler vi erfaringer fra forskjellige «caser».
 • Hvordan ta brukerne på alvor gjennom bruk av metode for å gjennomføre løsningsorientert inneklimakartlegging og hvordan lukke avvik.
 • Brukermedvirkning i praksis.
 • Innspill til hvordan FDV-arbeidet kan innarbeides i virksomhetens internkontroll- HMS-system.
 • Praktiske gruppeoppgaver hentet fra arbeidsplassen gjennom hele kurset.
 • Praktisk bruk av måleinstrumenter som er lett tilgjengelige.

Forberedelse til kurset:

 • Vi anbefaler å gjennomfører e-læringskurset om inneklima.
 • Samle eksempler på områder i ditt bygg der du har utfordringer og inneklima er mulig årsak. Dette kan trekkes frem som eksempel i løpet av gruppeoppgavene i kurset.

Opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift:

Dette kurset er en del av opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift som består av e-læringskurs og heldagskurs.

Kurset gjennomføres digitalt ved hjelp av Zoom. Vi sender link for deltagelse og informasjon om den digitale løsningen noen dager før kurset.

Spørsmål? Kontakt oss på gronn.eiendomsdrift@byggalliansen.no.

Dato & tid

Zoom
12. mai 08:30 – 15:00

Priser

2900,- for medlemmer av Grønn Byggallianse
4200,- for ikke-medlemmer

Påmeldingen er bindende. Avbestilling kan skje vederlagsfritt innen 1 uke før kurs. Etter dette blir deltaker belastet full deltakeravgift, med mindre det foreligger en sykemelding.

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Zoom – . Zoom

Andre kurs