Laster Arrangementer

Frokostwebinar med FutureBuilt: Grønn mobilitet - Fullført.

Transport er en av de største kildene til klimagassutslipp i byer, og potensialet for å redusere andel bilreiser er stadig stort. I et område som bevisst eller ubevisst planlegges for bilen, antas bilandelen å ligge på 80% av reisene.

God overordnet planlegging og riktig utforming og dimensjonering av eiendommer, gater og bysentrum gjør det mer attraktivitet å gå, sykle, reise kollektivt eller dele bil. Reduserte CO2-utslipp og mindre luftforurensning er positivt for både miljøet og for helsa. Redusert bilbruk vil også gi færre barrierer, færre ulykker, mindre trengsel og ikke minst mer attraktive gater og plasser. Alt dette vet vi egentlig, men hvordan få det til i praksis?

Når FutureBuilt snart går inn i fase 2.0, har vi invitert de beste folka til å inspirere oss til å utløse enda mer forbilledlige forbilder på grønn mobilitet. 20. oktober kan du, på en skjerm nær deg, møte lederen for mobilitetstjenester hos Ruter, en tallknuser på klimagassregnskap og mobilitet, en rådgiver med mange mobilitetsplaner på CVen, en byggherre med bygde erfaringer fra å redusere privatbilbehov i rurale strøk, en forsker som skiller skitt fra kanel og forteller oss hva som har fungert og hva som ikke har fungert av det som er gjort for bilfritt byliv i Oslo. Du får også høre om et svensk boligprosjekt som er planlagt fra sykkelsetet.

Program

FutureBuilt strammer skruene
Pia Bodahl, FutureBuilt

Fremtidens bærekraftige bevegelsesfrihet
Vibeke Harlem, leder mobilitetstjenester i Ruter

Helelektrisk klimavennlig mobilitet på Fornebu
Mie Fuglseth, Asplan Viak

Skaff deg en strategi for grønn mobilitet!
Reidunn Mygland, rådgiver insam as.

Grønn mobilitet i sub-urbane strøk
Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom

Oh boy! + Iggy + Cykelkungen
Cord Siegel

Bilfri hverdag på Slemmestad. Hva skal til for at flere av innbyggerne i Slemmestad velger sykkel fremfor bil?
Kristiane Rabben og Joakim Bestvold

Bilfritt byliv – lønner det seg? Siste nytt fra forskningsfronten
Oddrun Helen Hagen, seniorrådgiver Transportøkonomisk institutt

Praktisk informasjon

Digital gjennomføring: Dette frokostmøtet gjennomføres som et webinar. Et par dager før frokostmøtet vil vi sende deg all informasjon du trenger å vite for å kunne delta.

Påmelding: Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding på FutureBuilt sine nettsider.

Samarbeidspartnere: Frokostmøtet arrangeres i samarbeid mellom FutureBuilt og Grønn Byggallianse.

I forbindelse med frokostmøtet arrangeres det en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte tirsdag 27. oktober fra kl. 08.30-11.00. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0. Om du ønsker å delta på workshopen, kan du sende en e-post på futurebuilt@futurebuilt.no.

Forside illustrasjon: Dyrvik Arkitekter AS og Transborder Studio AS

Dato & tid

Hjemme hos deg
20. oktober 08:30 – 10:30

Steder
Hjemme hos deg – . Webinar

Andre kurs