Laster Arrangementer

Introduksjonswebinar med FutureBuilt: FutureBuilt Zero - Fullført.

– FutureBuilt ZERO – introduksjonswebinar

Når FutureBuilt 2.0 sparkes i gang i 2021, skjer det med enda mer ambisiøse mål. FutureBuilt ZERO er et bud på hvordan Paris-målene kan operasjonaliseres og byggenæringen svare på utfordringen. 14. oktober arrangeres webinaret for deg som vil ligge et klimavennlig hestehode foran.

Det er i dag ikke mulig å bygge reelle nullutslippsbygg. Til det er utslippene fra bygningsproduksjonen for store, og utslippsreduksjoner for avhengig av strukturelle endringer i både nasjonalt og internasjonalt energi- og byggevaremarked.

Det FutureBuilt ZERO gjør, er å stake ut kursen mot dette målet ved å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter og dermed vise hva som må til, men samtidig ta høyde for at omstilling tar tid. Med utgangspunkt i «dagens praksis» og «dagens beste praksis» (FutureBuilt/ZEB/ZEN) synliggjør vi hva som må til av utslippsreduksjoner – år for år – fram mot 2050. FutureBuilt skal brøyte løype, vise at det er mulig, og alltid ligge 50% under og 10 år foran.

14. oktober inviterer vi til et introduksjonskurs hvor hjernene bak verktøyet gir deg en gjennomgang av bakgrunn, kriterier og metode. Seminaret er digitalt og vil også gjøres tilgjengelig for senere bruk. Det blir mulighet for å stille spørsmål undervegs.

Program

08.30 FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp
Stein Stoknes, faglig leder, FutureBuilt

08.45 FutureBuilt ZERO – Hallo Paris!
Eivind Selvig, partner og rådgiver, Civitas

09.05 FutureBuilt ZERO-kriteriene
Inger Andresen, Asplan Viak / NTNU

09.25 FutureBuilt ZERO-metoden
Eirik Resch, doktorgradsstipendiat, NTNU

09.40 FutureBuilt ZERO- en syretest

09.50 Spørsmål

10.30 Takk for i dag

Praktisk informasjon

Påmelding:
Påmelding på FutureBuilt sine nettsider.
Les mer om FutureBuilt ZERO.
FutureBuilt ZERO er resultat av et bredt samarbeid som inkluderer både faglig spisskompetanse og dugnadsånd. I tillegg til FutureBuilt, står både FME ZEN, SINTEF Community, NTNU, Asplan Viak og Civitas bak arbeidet, som også inkluderer en bred tverrfaglig innovasjonsworkshop med ca. 60 deltagere fra byggenæringen.
Webinaret arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse, som er partner i FutureBuilt og nå ser på mulighetene for å implementere FutureBuilt ZERO i nye BREEAM NOR.

Forsideillustrasjon: Markus Heibø.

Dato & tid

Hjemme hos deg
14. oktober 08:30 – 10:30

Steder
Hjemme hos deg – . Webinar

Andre kurs