Laster Arrangementer

Frokostmøte med FutureBuilt: Smultring Oslo #4 Case Grønlikaia - Fullført.

Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Og: Hvordan kan «smultring-økonomien» bidra inn i konkrete byutviklingsprosjekter? Velkommen til frokostmøte om Doughnut Economics i Grønlikaia (DEiG)

Dette todelte arrangementet inngår i Oslo Urban Week og du velger om du deltar digitalt eller fysisk, om du deltar bare på frokostmøte eller om du også vil være med å påvirke prosjektet i påfølgende workshop. Alle som deltar på workshop må også delta på frokostmøtet. Se praktisk informasjon for påmelding.

Praktisk informasjon

Så fremt gjeldende smittevernregler tillater det, legges det opp til både fysisk og digital deltagelse på frokostmøte og kun fysisk deltagelse på workshop. Klikk her for å melde deg på fra FutureBuilt sine nettsider.

Program:

8.30-11.00 FROKOSTMØTE
Introduksjon ved Stein Stoknes, faglig leder FutureBuilt
Smultring Oslo ved Einar Wilhelmsen, byråd for finans
Facts, fictions and design opportunities – erfaringer fra Amsterdam
Indira van ’t Klooster, Directeur Arcam (Architectuurcentrum Amsterdam)
Østkantens fjordby ved Kjell Kalland, administrerende direktør Hav eiendom
Grønlikaia – Oslos lengste og grønneste? ved Henning Sunde & Cia Carlsson, arkitekt/partner, Rodeo arkitekter
DEiG – Dougnut Economy In Grønlikaia ved Marie Indrelid Winsvold, bærekraftsjef Hav eiendom
Er det mulig å bygge en sosialt inkluderende ny bydel innenfor jordens tåleevne?
Praktisk erfaring fra tverrfaglig arbeidsgruppe som fokuserer på sosial og økologisk bærekraft både med lokalt og globalt perspektiv på Grønlikaia. Cia Carlsson, arkitekt, Rodeo arkitekter og Amund Schweder, plansjef, Hav eiendom.
Havna i byen ved Espen Dag Rydland, seksjonsleder Plan og miljø, Oslo Havn KF
Spørsmål
11:00-11:45: Pause
11:45-13:30: Workshoop
Workshop legges opp som en veksling mellom arbeid i grupper og plenumsdiskusjoner. Link o.a nødvendig informasjon sendes i god tid før arrangementet starter.

Grønlikaia er et kandidatprosjekt i FutureBuilt og utvikles av Hav eiendom i samarbeid med Rodeo Arkitekter og dyktige fagmiljøer i Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory, Erichsen & Horgen med fler.

Om Grønlikaia

På Grønlikaia, der det i dag er havnevirksomhet og containere, skal snart «Østkantens fjordby» skapes, en helt ny bydel med tusentalls nye boliger, arbeidsplasser, en kilometer med havnepromenade, badeplasser og friareal. Området ligger tett på sårbar natur, særlig under vann. For å sikre at dette store byutviklingsprosjektet blir til et godt sted for både mennesker og natur, er det nødvendig å tenke både nytt og helhetlig. Målet at folk på Grønlikaia skal leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

Når prosjektet står ferdig, vil det vrimle av mennesker i dette området. Grønlikaia skal være et godt sted å bo og arbeide, men skal også være et attraktivt sted å besøke for folk fra andre deler av byen. Og ikke minst – Grønlikaia skal bli et forbilde på bærekraftig og klimavennlig byutvikling.

Doughnut economy på Grønlikaia

Med utgangspunkt i Kate Raworths banebrytende økonomiske teori Doughnut Economics og Doughnut Economics Action Labs metode for byportrett har prosjektet nedskalert og tilpasset DEiG. (Doughnut Economy In Grønlikaia), en metode tilpasset Grønlikaias skala.

Metoden er holistisk og går ut på å se kartlegge og se byutvikling gjennom fire linser (eller tilnærminger) og se hvordan disse henger sammen og påvirker hverandre:

Lokal sosial bærekraft
Global sosial bærekraft
Lokal økologisk bærekraft
Global økologisk bærekraft

Hav Eiendoms mål med DEiG. er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling for østkantens fjordby, og for det andre skal det utvikles en metode som skal kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til helhetlig bærekraftig byutvikling også andre steder.

Grønlikaia er et kandidatprosjekt i FutureBuilt og utvikles av Hav eiendom i samarbeid med Rodeo Arkitekter og dyktige fagmiljøer i Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory, Erichsen & Horgen med fler.

Frokostmøte og workshop arrangeres av FutureBuilt i samarbeid med OMA, Hav Eiendom, Rodeo arkitekter, C40 Oslo, Grønn Byggallianse og er en del av OSLO URBAN WEEK.

Dato & tid

Hjemme hos deg/Fysisk
9. september 08:30 – 11:00

Forsidebilde: Rodeo Arkitekter AS
Steder
Hjemme hos deg/Fysisk – . Online

Andre kurs