Laster Arrangementer

Frokostmøte med FutureBuilt: Lavkarbo byggematerialer - Fullført.

10 år med klimagassregnskaper. Hva har vi lært? Vi gjør opp status for den pågående klimadugnaden i byggenæringen og gir deg både matnyttige materialstrategier og hårete favorittprodukter. Frokostmøtet arrangeres av FutureBuilt, Grønn Byggallianse, FME ZEN og Enova.

Frokostmøtet er fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til futurebuilt@futurebuilt.no

 

Det er 10 år siden Statsbygg lanserte klimagassberegninger for bygg – og med det et nytt designpremiss som har gitt føringer for materialpaletten i mer enn 50 FutureBuilt prosjekter og en rekke andre klimaforbilder. Resultatet er blant annet biobaserte byggesystemer, flere generasjoner lavkarbon-betong, de første sirkulære bygg-pilotene og nye og innovative lavutslippsmaterialer og produkter.

På frokostmøtet forteller både praktikere og forskere om erfaringene fra de mest ambisiøse forbildeprosjektene. Vi gir deg erfaringer fra 10 år med klimagassberegninger, materialstrategier for reduserte utslipp, oversikt over redskaper og verktøy for klimasmarte materialvalg, og anbefaler både dypøkologiske og stuerene produkter for utbyggere og arkitekter som ønsker å ligge i front.

Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen!
Stein Stoknes, FutureBuilt

08.35 10 år med klimagassberegninger – hva har vi lært?
Marianne Wiik, SINTEF Community/ZEN

08.45 Materialstrategier for reduserte utslipp
Eivind Selvig, Civitas

08.55 Tre eller betong – eller: Ja, takk. Begge deler!
Christofer Skaar, SINTEF Community/ZEN

09.05 Veidekke bygger med «ekstrem-lavkarbonbetong»
Nils Ivar Nilsen og Karl Christian Martinsen, Veidekke

09.15 Anskaffelse av lavutslippsbyggematerialer – ECOproduct og Grønn materialguide
Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

09.25 Stuerent – 10 klimavinnere
Rolf Hagen, Context

09.35 Dypgrønt – 10 radikale klimaløsninger
Rolf Jakobsen, Gaia

09.45 Enova støtter lavutslippsløsninger i bygg
Jan Petter Amundal, Enova

09.50 Dialog

10.00 Takk for i dag!

I etterkant av frokostmøtet arrangeres det en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0.

Praktisk informasjon

Dato: Tirsdag 25. februar
Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding på FutureBuilt sine sider. Det blir servert frokost. Vi oppfordrer alle til å gå, sykle eller reise kollektivt til frokostmøtet.

Frokostmøtet vil også bli streamet. Vi legger ut lenke på denne siden dagen før frokostmøtet. Ingen påmelding.

Andre kurs