Laster Arrangementer

Frokostmøte med FutureBuilt: DEL&LÆR: FutureBuilt ZERO - Fullført.


FutureBuilt ZERO er en del av hovedkriteriene du må forholde deg til som utbygger om du ønsker å delta i FutureBuilt 2.0. Men metoden er også en «åpen standard» som alle klima-ambisiøse prosjekter kan benytte. Kriteriene er krevende, men samtidig ikke mer ambisiøse enn de må være, om vi skal ta våre klimaforpliktelser på alvor. Velkommen til DEL&LÆR 28. april med crash-kurs i FutureBuilt ZERO-metoden.

Det er i dag ikke mulig å bygge reelle nullutslippsbygg. Til det er utslippene fra bygningsproduksjonen for store og utslippsreduksjoner for avhengig av strukturelle endringer i både nasjonalt og internasjonalt energi- og byggevaremarked. Det FutureBuilt ZERO gjør, er å stake ut kursen mot dette målet ved å sette opp raskt minkende karbonbudsjetter for byggeprosjekter og dermed vise hva som må til, men samtidig ta høyde for at omstilling tar tid. Med utgangspunkt i «dagens praksis» og «dagens beste praksis» synliggjør vi hva som må til av utslippsreduksjoner – år for år – fram mot 2050.

Til frokostmøtet har vi invitert noen flinke folk til å presentere metode, verktøy og et knippe FutureBuilt-prosjekter som allerede har rukket å ta metoden i bruk.

Program

Introduksjon
Stein Stoknes, FutureBuilt

FutureBuilt ZERO – viktigste prinsipper og endringer i V 2.0 og relasjon til NS3720
Eivind Selvig, Civitas

Erfaringer med FutureBuilt Zero

Case 1: Kreftings gate og Lilletorget
Rolf Hagen, Context

Case 2: Case Biskop Gunnerus 14, Vollsveien og flere
Herman Rinholm, Multiconsult

Case 3: Skur 38
Michael Lommertz, zero emission studio as

Verktøy

Verktøy for beregninger av FutureBuilt ZERO
Eirik Rech, Reduzer & NTNU

FutureBuilt ZERO og BREEAM NOR 3.0
Foredragsholder kommer

Praktisk informasjon:

Digital deltagelse som er gratis, med det kreves påmelding for å delta. Klikk her for å komme til registreringsskjema på FutureBuilt sine nettsider. For medlemmer av Grønn Byggallianse er det også anledning til å delta fysisk på frokostmøtet på Vega fra kl. 08.30-10.15. Om du ønsker å delta fysisk er det påmelding ved e-post til futurebuilt@futurebuilt.no

Dato & tid

Digitalt
28. april 08:30 – 10:15

Forsidebilde: Spir arkitekter/Oslo Havn

Deltaker samtykker til at Grønn Byggallianse kan lagre personopplysninger også etter at gjeldende arrangement er avholdt, for å sende informasjon om andre relevante arrangementer på e-post. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til post@byggalliansen.no.

Ved påmelding bekrefter deltakeren disse vilkårene.

Steder
Digitalt – . eller Vega Scene